mat3

Matemàtica

Bojos per les Mates 2020

La comunicació matemàtica a travès de la imatge

Treball de funcions amb el GeoGebra

“Les idees son objectes, les expressions lingüístiques són recipients, la comunicació consisteix en un enviament a travès d’un canal: el parlant posa les idees-objectes dins el recipient (paraula o símbol) l’oient ha de treure les idees-objectes dels recipients»

(Lakoff & Johnson, Metaphors we live by)

El llenguatge matemàtic, igual que la resta de llenguatges, té limitacions importants. Per exemple: una persona (emissor) vol transmetre la idea matemàtica «és el mateix menjar-se mig pastis que dos quartes parts de pastis» i posa aquesta idea en el recipient de l’expressió matemàtica. El receptor rep aquest recipient (missatge) del que extreu la idea «és el mateix menjar-se un pastis d’entre dos pastissos que menjar-se 2 pastissos d’entre un conjunt de 4 pastissos». Com que tots dos, emissor i receptor, miren el mateix recipient (missatge) cap dels dos és conscient de l’error de comprensió.

L’ús de la imatge en la comunicació quotidiana és un element molt recent que s’ha fet present en la nostra societat en els últims anys. La nostra proposta consisteix en fer recerca de manera atractiva i creativa per millorar la comunicació matemàtica a travès de la imatge. En concret, utilitzarem el poder de la fotografia com a transmissora d’idees i incorporarem elements, com la metàfora, la paròdia i, fins i tot, el sentit de l’humor que reforçaran la discriminació dels missatges que emeten. Finalment, generarem imatges en moviment que facilitin la comunicació matemàtica sense descuidar l’ús de les emocions en aquest procès comunicatiu.

© 2021 mat3

Autor Anders Norén