mat3

Mathematics

Interdisciplinary

We can also say Projects…

Proyecto CRASH: enseñando cinemática y dinámica en el contexto del análisis pericial de accidentes Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 15 (2), 2103, 2018

Article Espai, context i creativitat. Aprenentatge de les matemàtiques publicat al número especial de la revista Ciències juny 2017

Article_Interdisciplinary activities in context  i la Presentació ICME13, Hamburg 2016

IME portada

© 2024 mat3

Theme by Anders Norén