mat3

Matemàtica

5. Interdisciplinarietat

Les matemàtiques no poden quedar-se «darrere de la barrera» com a espectadors del que passa als instituts. Les matemàtiques han de ser el motor que lideri diferents col·laboracions entre diferents matèries, és a dir dels projectes interdisciplinars.

El model de seqüència didàctica al voltant d’un context creatiu és, per sí mateix, un projecte. Convertir aquest projecte en interdisciplinar únicament ha de dependre de la capacitat de «seducció» del professorat implicat a partir d’elements del currículum dels diferents àmbits treballant conjuntament un repte creatiu en un context proper a l’alumnat que permeti la millora del procés d’aprenentatge de tots i cadascun dels nostres estudiants.

torna

© 2021 mat3

Autor Anders Norén