mat3

Matemàtica

Programació didàctica. Àmbit matemàtic

Una unitat didàctica o seqüència didàctica ha d’estar incorporada en el context d’una programació de curs que, a la vegada, ha de formar part de la programació de tota l’etapa. Hi ha aspectes de la programació que haurien de ser genèrics i no específics de la seqüència didàctica.

Aquests aspectes són els que es detallen en aquest document:

  1. Model de seqüències didàctiques

  2. Metodologia i gestió d’aula

  3. Mesures d’atenció a la diversitat

  4. Avaluació

  5. Interdiciplinarietat

  6. Proposta d’índex d’una seqüència didàctica

  7. Bibliografia utilitzada

© 2021 mat3

Autor Anders Norén