mat3

Matemàtica

6. Proposta d’índex en una seqüència didàctica

Amb el denominador comú dels apartats exposats i seguint el document ‘El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reflexió pedagògica i la programació a l’ESO’ publicat pel Departament d’Ensenyament, proposem el següent índex per a qualsevol programació didàctica de l’àmbit matemàtic d’una seqüència didàctica:

 1. Informació general. Fa referència al centre educatiu, curs, professorat i títol.

 2. Breu descripció de la seqüència didàctica. Descripció per a ser compartida amb l’alumnat a l’inici de la seqüència didàctica on s’explicita el context i el repte que es proposa.

 3. Competències bàsiques de l’àmbit

 4. Continguts

 5. Objectius d’aprenentatge

 6. Competències transversals

 7. Metodologia i gestió d’aula

 8. Mesures d’atenció a la diversitat

 9. Criteris i instruments d’avaluació

 10. Temporització

 11. Interdisciplinarietat/Transdiciplinarietat

 12. Recursos per a l’alumnat

torna

© 2021 mat3

Autor Anders Norén