mat3

Matemàtica

7. Bibliografia utilitzada

DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. DOGC Núm. 6945

ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic, Departament d’Ensenyament, 2a edició actualitzada, gener 2017

El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reflexió pedagògica i la programació a l’ESO. Departament d’Ensenyament. Març 2018.

torna

© 2021 mat3

Autor Anders Norén