mat3

Matemàtica

Guies de treball

Les guies de treball són una eina per a l’alumnat que ajuda a l’enfocament competencial de les matemàtiques que nosaltres proposem.

Aquestes guies han estat elaborades fruit del treball al llarg dels anys a l’aula, recollint idees d’aquí i d’allà, amb companys dels diferents centres on hem treballat, sempre a l’escola pública catalana. Per aquest motiu el deixem a l’abast del professorat per a que sigui utilitzat. Si l’utilitzeu, us agrairíem que indiqueu el seu origen mat3.cat i si voleu compartir noves idees ens les podeu enviar a mat3cat@gmail.com i les inclourem.

crea el teu envas       PISTA SKATE polinomica       trucs de cinema       pythagoras in London I        mesurar per coneixer I      poliedres I       i per esmorzar I          construccio instruments musicals Itemperatures ascensors deutes I       proporcionalitat I       quants hi caben I       anem de compres I       avatar I       endevina el meu numero I     quants n hi ha I        emocions I

© 2022 mat3

Autor Anders Norén